Rok szkolny 2020/2021
Dzieci (cykl sześcioletni), młodzież (cykl czteroletni) z uprawnieniami szkoły państwowej

Dział dziecięcy: koszt wszystkich zajęć w klasie I, II i III - 530 zł miesięcznie

Dział dziecięcy: koszt wszystkich zajęć w klasie IV, V i VI - 580 zł miesięcznie

Dział młodzieżowy: koszt wszystkich zajęć w klasie I - IV - 580 zł miesięcznie

Szkoła nie pobiera opłaty egzaminacyjnej i opłaty wstępnej (wpisowego)

Nr konta bankowego: 85 1020 1127 0000 1102 0226 0271

Młodzież i dorośli (cykl czteroletni bez uprawnień szkoły publicznej)

Koszt w zależności od ilości zajęć - od 500 zł (miesięcznie)

Nr konta bankowego: 70 1950 0001 2006 0214 6465 0002

Lekcje instrumentu bez zajęć teoretycznych

Koszt w zależności od ilości i rodzaju zajęć - od 220 zł (miesięcznie)

Nr konta bankowego: 70 1950 0001 2006 0214 6465 0002

Pozostałe zajęcia

Informacji udzielamy osobiście: sekretariat@szkolaarte.pl, tel. 600 260 619; 882 174 076

Nr konta bankowego: 70 1950 0001 2006 0214 6465 0002