top of page
Rok szkolny 2023/2024
Dzieci (cykl sześcioletni), młodzież (cykl czteroletni) z uprawnieniami szkoły publicznej

Dział dziecięcy: koszt wszystkich zajęć w klasie I, II i III - 680 zł miesięcznie

Dział dziecięcy: koszt wszystkich zajęć w klasie IV, V i VI - 730 zł miesięcznie

Dział młodzieżowy: koszt wszystkich zajęć w klasie I - IV - 730 zł miesięcznie

Szkoła nie pobiera opłaty egzaminacyjnej i opłaty wstępnej (wpisowego)

Nr konta bankowego: 85 1020 1127 0000 1102 0226 0271

Młodzież i dorośli (cykl czteroletni) bez uprawnień szkoły publicznej

Koszt zajęć:

60' instrumentu tygodniowo, 2 x 30' kształcenie słuchu, 60' chór                                   - 680 zł miesięcznie

90' instrumentu tygodniowo, 2 x 45' kształcenie słuchu, 45' audycje muzyczne, 60' chór    - 730 zł miesięcznie

Nr konta bankowego: 70 1950 0001 2006 0214 6465 0002

Lekcje instrumentu bez zajęć teoretycznych

Koszt w zależności od czasu trwania lekcji:

30 min. tygodniowo - 330 zł miesięcznie

45 min. tygodniowo - 400 zł miesięcznie

60 min. tygodniowo - 520 zł miesięcznie

90 min. tygodniowo - 600 zł miesięcznie

Nr konta bankowego: 70 1950 0001 2006 0214 6465 0002

Czesne stanowi w całości opłatę za naukę w Szkole, niezależnie od ilości lekcji w miesiącu.
Opłaty za zajęcia są obliczone w skali roku, dlatego liczba zajęć w miesiącu może być różna.
Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłat i nie zmniejsza ich.

Pozostałe zajęcia

Informacji udzielamy osobiście: sekretariat@szkolaarte.pl, tel. 600 260 619; 882 174 076

bottom of page