Rok szkolny 2021/2022
Dzieci (cykl sześcioletni), młodzież (cykl czteroletni) z uprawnieniami szkoły państwowej

Dział dziecięcy: koszt wszystkich zajęć w klasie I, II i III - 580 zł miesięcznie

Dział dziecięcy: koszt wszystkich zajęć w klasie IV, V i VI - 630 zł miesięcznie

Dział młodzieżowy: koszt wszystkich zajęć w klasie I - IV - 630 zł miesięcznie

Szkoła nie pobiera opłaty egzaminacyjnej i opłaty wstępnej (wpisowego)

Nr konta bankowego: 85 1020 1127 0000 1102 0226 0271

Młodzież i dorośli (cykl czteroletni bez uprawnień szkoły publicznej)

Koszt pełnego pakietu zajęć od 550 zł miesięcznie (60 min. instrumentu tygodniowo) i 630 zł miesięcznie (przy 90 min. instrumentu tygodniowo)

Nr konta bankowego: 70 1950 0001 2006 0214 6465 0002

Lekcje instrumentu bez zajęć teoretycznych

Koszt w zależności od czasu trwania lekcji:

250 zł miesięcznie za 30 min. tygodniowo

350 zł miesięcznie za 45 min. tygodniowo

450 zł miesięcznie za 60 min tygodniowo

Nr konta bankowego: 70 1950 0001 2006 0214 6465 0002

Pozostałe zajęcia

Informacji udzielamy osobiście: sekretariat@szkolaarte.pl, tel. 600 260 619; 882 174 076

Nr konta bankowego: 70 1950 0001 2006 0214 6465 0002