top of page
Rok szkolny 2022/2023
Dzieci (cykl sześcioletni), młodzież (cykl czteroletni) z uprawnieniami szkoły publicznej

Dział dziecięcy: koszt wszystkich zajęć w klasie I, II i III - 620 zł miesięcznie

Dział dziecięcy: koszt wszystkich zajęć w klasie IV, V i VI - 670 zł miesięcznie

Dział młodzieżowy: koszt wszystkich zajęć w klasie I - IV - 670 zł miesięcznie

Szkoła nie pobiera opłaty egzaminacyjnej i opłaty wstępnej (wpisowego)

Nr konta bankowego: 85 1020 1127 0000 1102 0226 0271

Młodzież i dorośli (cykl czteroletni) bez uprawnień szkoły publicznej

Koszt zajęć:

60' instrumentu tygodniowo, 2 x 45' kształcenie słuchu, 60' chór                                   - 620 zł miesięcznie

90' instrumentu tygodniowo, 2 x 45' kształcenie słuchu, 45' audycje muzyczne, 60' chór    - 670 zł miesięcznie

Nr konta bankowego: 70 1950 0001 2006 0214 6465 0002

Lekcje instrumentu bez zajęć teoretycznych

Koszt w zależności od czasu trwania lekcji:

300 zł miesięcznie za 30 min. tygodniowo

370 zł miesięcznie za 45 min. tygodniowo

480 zł miesięcznie za 60 min. tygodniowo

550 zł miesięcznie za 90 min. tygodniowo

Nr konta bankowego: 70 1950 0001 2006 0214 6465 0002

Czesne stanowi w całości opłatę za naukę w Szkole, niezależnie od ilości lekcji w miesiącu.
Opłaty za zajęcia są obliczone w skali roku, dlatego liczba zajęć w miesiącu może być różna.
Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłat i nie zmniejsza ich.

Pozostałe zajęcia

Informacji udzielamy osobiście: sekretariat@szkolaarte.pl, tel. 600 260 619; 882 174 076

bottom of page