top of page

Nauka młodzieży i dorosłych trwa 4 lata. Obejmuje nauczanie instrumentu głównego lub śpiewu oraz przedmiotów teoretycznych.

Nauka młodzieży i dorosłych trwa 4 lata. Obejmuje nauczanie instrumentu głównego lub śpiewu oraz przedmiotów teoretycznych.

INSTRUMENTY

Zajęcia: 1 x 60' lub 2 x 30' tygodniowo

Fortepian
Nauczyciele: Mariusz Ciołko, Beata Dobrzyńska - Witwicka, Marcin Riege, Anna Gozdan - Ołdak, Anna Drożdż, Bartłomiej Baranowski

 

Skrzypce
Nauczyciele: Anna Morozova

Gitara klasyczna
Nauczyciele: Krzysztof Fornalski

 

Gitara elektryczna, gitara basowa
Nauczyciele: Krzysztof Fornalski, Marcin Pendowski

 

Perkusja
Nauczyciele: Łukasz Piotrowski, Jan Szymeczko

Wokal

Nauczyciele: Idalia Kurowska

PRZEDMIOTY TEORETYCZNE

Kształcenie słuchu

2 x 45` tygodniowo przez wszystkie lata nauki w szkole (8 godzin lekcyjnych w całym cyklu kształcenia).

Nauczyciele: Dobrochna Ciesielska, Elżbieta Jancewicz

Wiedza o muzyce

1 x 45` tygodniowo (w klasie II, III, IV)

Nauczyciele: Dobrochna Ciesielska, Elżbieta Jancewicz

Chór/Zespół

60`tygodniowo przez 2 lata nauki w szkole (4 godziny lekcyjne w cyklu kształcenia).

Nauczyciele: Paweł Choina

bottom of page