top of page
pola 312309832_1073103832740166_27558366
Hela 13495389_1205941679456380_6849618652647942467_o
Zuzia 13502855_1205944362789445_3657579835900170872_o

CYKL SZEŚCIOLETNI

Nauka w szkole trwa 6 lat. Obejmuje naukę gry na instrumencie głównym oraz przedmiotów teoretycznych. Do klasy I przyjmowane są dzieci od 7. do 10. roku życia.

Tygodniowy wymiar zajęć teoretycznych i instrumentu w kolejnych latach nauki:

 

Klasa I, II, III                                                                    Klasa IV, V, VI

Kształcenie słuchu        1 x 45`                                           Kształcenie słuchu     2 x 45`  

Podstawy rytmiki          2 x 45`                                           Wiedza o muzyczne   1 x 45`

Instrument główny       2 x 30`                                           Instrument główny    2 x 45`

Chór (dla klasy II i III)  1 x 45`                                           Chór/zespół              1 x 60`

                                                                               

Fortepian obowiązkowy dla skrzypków, gitarzystów, perkusistów: 30` przez dwa wybrane lata w klasie IV, V, VI. Ilość zajęć może być zmniejszona po zrealizowaniu programu.

Fortepian
Zajęcia
I, II, III rok: 2 x 30 min tygodniowo
IV, V, VI rok nauki: 2 x 45 min tygodniowo
Nauczyciele: Mariusz Ciołko, Anna Gozdan - Ołdak, Beata Dobrzyńska - Witwicka, Anna Drożdż, Bartłomiej Baranowski, Monika Skwarcz

Skrzypce
Zajęcia
I, II, III rok: 2 x 30 min tygodniowo
IV, V, VI rok nauki: 2 x 45 min tygodniowo
Nauczyciele: Anna Morozova, Magdalena Czestkowska-Biernacka

Gitara klasyczna
Zajęcia
I, II, III rok: 2 x 30 min tygodniowo
IV, V, VI rok nauki: 2 x 45 min tygodniowo
Nauczyciele: Krzysztof Fornalski

 

Perkusja
Zajęcia
I, II, III rok: 2 x 30 min tygodniowo
IV, V, VI rok nauki: 2 x 45 min tygodniowo

Nauczyciel: Jan Szymeczko

Fortepian obowiązkowy

Zajęcia

1 x 30 min tygodniowo przez dwa lata na IV, V lub VI roku nauki

Nauczyciele: Mariusz Ciołko, Anna Gozdan - Ołdak, Beata Dobrzyńska - Witwicka, Anna Drożdż, Bartłomiej Baranowski, Monika Skwarcz

INSTRUMENTY
PRZEDMIOTY TEORETYCZNE

Kształcenie słuchu - bo słuch to podstawa.
Zajęcia
I - VI rok: 2 x 45 min tygodniowo w grupach do 16 osób

Nauczyciele:
Anna Maria Huszcza, Dobrochna Ciesielska

Podstawy rytmiki
- nauka przez zabawę.
Zajęcia
I, II, III rok nauki: 1 x 45 min tygodniowo w grupach do 16 osób

Nauczyciele: Anna Maria Huszcza


Wiedza o muzyce 
- wstęp do historii muzyki i analizy utworów.

 

IV, V, VI rok nauki: 1 x 45 min tygodniowo w grupach do 16 osób

Nauczyciele: Dobrochna Ciesielska


Chór 
- śpiewać każdy może!
Zajęcia
IV – VI rok nauki: 1 x 60` tygodniowo

Nauczyciel: Paweł Choina

 

Nauka teorii zwykle nie kojarzy się dobrze chyba, że podchodzi się do niej sposób praktyczny. Wychodzimy z założenia, że przedmioty teoretyczne są środkiem do zrozumienia muzyki. Do nauczania teorii podchodzimy w sposób praktyczny. Staramy się, aby zajęcia były dla dzieci interesujące. W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesne multimedia takie jak tablety czy komputery. Zajęcia prowadzone są w kilkuosobowych grupach, a do każdego ucznia podchodzimy indywidualnie. Dzięki temu tzw. teoria nie jest ani nudna, ani trudna!

PRZEDMIOTY NADOBOWIĄZKOWE

Instrument dodatkowy (z oferty szkoły)

Zajęcia od I roku w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły.

 

Improwizacja fortepianowa

Zajęcia od I roku w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły. 

CYKL CZTEROLETNI

Nauka w szkole trwa 4 lata. Obejmuje naukę gry na instrumencie głównym oraz przedmiotów teoretycznych. Do klasy I przyjmowane są dzieci od 10 do 16 roku życia.

Tygodniowy wymiar zajęć teoretycznych i instrumentu w kolejnych latach nauki:

 

Klasa I                                                                         Klasa II, III, IV                                          

Kształcenie słuchu - 2 x 45                                             Kształcenie słuchu - 2 x 45

Instrument główny: 2 x 45`                                           Instrument główny: 2 x 45`  

Chór - 1 x 60`                                                              Wiedza o muzyczne - 1 x 45`

                                                                                                   Chór/zespół - 1 x 60`

                                                                                   Chór/zespół (dla klasy IV) 2 x 45`

Fortepian obowiązkowy dla skrzypków, gitarzystów, perkusistów: 30` przez dwa wybrane lata w klasie IV, V, VI. Ilość zajęć może być zmniejszona po zrealizowaniu programu.

 

 

 

Fortepian
Zajęcia
I, II, III, IV rok: 2 45 min tygodniowo
Nauczyciele: Mariusz Ciołko, Anna Gozdan - Ołdak, Beata Dobrzyńska - Witwicka, Bartłomiej Baranowski, Anna Drożdż, Monika Skwarcz

Skrzypce
Zajęcia
I, II, III, IV rok: 2 45 min tygodniowo
Nauczyciele: Anna Morozova

Gitara klasyczna
Zajęcia
I, II, III, IV rok: 2 45 min tygodniowo
Nauczyciele: Krzysztof Fornalski

 

Perkusja
Zajęcia
I, II, III, IV rok: 2 45 min tygodniowo

Nauczyciel: Jan Szymeczko

Fortepian obowiązkowy

Zajęcia

1 x 30 min tygodniowo przez dwa lata nauki

Nauczyciele: Mariusz Ciołko, Anna Gozdan - Ołdak, Beata Dobrzyńska - Witwicka, Anna Drożdż, Bartłomiej Baranowski, Monika Skwarcz

INSTRUMENTY

PRZEDMIOTY TEORETYCZNE

Kształcenie słuchu - bo słuch to podstawa.
Zajęcia
I - IV rok: 2 x 45 min tygodniowo w grupach do 16 osób

Nauczyciele: Dobrochna Ciesielska


Audycje muzyczne - wstęp do historii muzyki i analizy utworów.

 

IV, V, VI rok nauki: 1 x 45 min tygodniowo w grupach do 16 osób

Nauczyciele: Dobrochna Ciesielska


Chór - śpiewać każdy może!
Zajęcia
I – III rok nauki: 1 x 60` tygodniowo

IV rok nauki: 2 x 45`

Nauczyciel: Paweł Choina

bottom of page